Burundi

Als Nederlandse kennisgedreven NGO werkt Health Works aan de duurzame (weder)opbouw van gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog of rampen. Ook in Burundi werken wij met behulp van 'evidence based' interventies aan toegankelijke zorg voor iedereen. Wederopbouw begint immers met gezondheidszorg.

Als gevolg van haar turbulente geschiedenis, is Burundi nog steeds één van de vijf armste landen ter wereld: 68% van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag en de levensverwachting komt niet hoger dan 49 jaar. Met externe ondersteuning wordt door de bevolking al ruime tijd gewerkt aan de (weder)opbouw van het land. Ook Health Works is hier sinds 2000 met een eigen veldkantoor actief op het gebied van (gezondheid)zorg voor vluchtelingen, het integreren van geestelijke gezondheidszorg in de basiszorg en het geven van psychosociale steun aan de bevolking.

Lees meer over drie van onze projecten in Burundi:

 Zie meer over onze aanpak in Burundi: