Structuur

Bestuur en Management

Het bestuur van Health Works:

Mw Carin Beumer, voorzitter
Mw Kay de Gier-Formanek, vice-voorzitter
Dhr Piet Roelse, penningmeester
Dhr Koos van der Velden, lid
Dhr Hans-Georg van Liempd, lid
Dhr Guus Eskens, lid

Management van Health Works:

Dhr Marc Tijhuis, algemeen directeur
 

Informatie over ons beloningsbeleid is te vinden in de jaarrekening